TikTok radītāji protestē pret aizliegumu

TikTok radītāji protestē pret aizliegumu

TikTok satura veidotāji iesniedz prasību pret ASV valdību

Astotņi TikTok satura veidotāji otrdien iesniedza prasību pret ASV valdību, izvirzot vēl vienu izaicinājumu jaunajam federālajam likumam, kas varētu aizliegt populāro sociālo mediju platformu visā valstī, ja tās Ķīnā bāzētais mātes uzņēmums nepārdos savas daļas gada laikā.

Veidotāju tiesības uz brīvu runu

Veidotāju advokāti prasībā apgalvo, ka likums pārkāpj lietotāju Pirmā grozījuma tiesības uz brīvu runu, atkārtojot argumentus, ko izvirzījis TikTok atsevišķā prasībā, ko uzņēmums iesniedza pagājušajā nedēļā. Juridiskais izaicinājums varētu nonākt Augstākajā tiesā.

Prasība, kas tika iesniegta otrdien, nāk no dažādu satura veidotāju grupas, tostarp Teksasas rančera, kurš iepriekš piedalījies TikTok reklāmā, Arizonas veidotāja, kurš izmanto TikTok, lai parādītu savu ikdienas dzīvi un izplatītu informāciju par LGBTQ jautājumiem, kā arī uzņēmēja, kurš pārdod ādas kopšanas produktus TikTok veikalā, platformas e-komercijas nodaļā.

Prasībā teikts, ka veidotāji “paļaujas uz TikTok, lai izteiktu sevi, mācītos, aizstāvētu cēloņus, dalītos ar viedokļiem, veidotu kopienas un pat pelnītu iztiku.”

“Viņi ir atraduši savu balsi, ieguvuši nozīmīgu auditoriju, ieguvuši jaunus draugus un saskārušies ar jauniem un atšķirīgiem domāšanas veidiem – visu pateicoties TikTok novatoriskajam veidam kā hostēt, kurēt un izplatīt runu,” tika piebilsts prasībā, apgalvojot, ka jaunais likums atņems viņiem un pārējai valstij “šo atšķirīgo izteiksmes un komunikācijas līdzekli.”

TikTok paziņojums

TikTok pārstāvis teica, ka uzņēmums sedz juridiskās izmaksas prasībai, kas tika iesniegta Vašingtonas apelācijas tiesā. To vada tā pati advokātu firma, kas pārstāvēja veidotājus, kuri pērn izaicināja Montanas štata aizliegumu platformai. Novembrī tiesnesis bloķēja šo likumu no stāšanās spēkā.

Tieslietu departaments teica, ka likumdošana, kas varētu aizliegt TikTok “risina kritiskus nacionālās drošības jautājumus veidā, kas ir saderīgs ar Pirmo grozījumu un citiem konstitucionālajiem ierobežojumiem. Mēs ar nepacietību gaidām aizstāvēt likumdošanu tiesā.”

ASV un Ķīnas stratēģiskais konkurss

Federālais likums nāk laikā, kad starp ASV un Ķīnu ir intensīva stratēģiska konkurence daudzos jautājumos un kad abas valstis saduras par jutīgiem ģeopolitiskiem tematiem kā Ķīnas atbalsts Krievijai tās iebrukumā Ukrainā. ASV likumdevēji un administratīvie amatpersonas ir pauduši bažas par to, cik labi TikTok var aizsargāt lietotāju datus no Ķīnas varas iestādēm un ir apgalvojuši, ka tā algoritms var tikt izmantots pro-Ķīnas propagandas izplatīšanai, ko TikTok noliedz.

Saskaņa ar likumu TikTok mātesuzņēmumam ByteDance būtu jāpārdod platforma apstiprinātam pircējam deviņu mēnešu laikā. Ja pirkums ir procesa stadijumos, uzņēmumam tiks piešķirts trīs mēnešu pagarinajums darījuma pabeigšanai.

Taču TikTok un ByteDance savā prasībā pagajušajaa nedēļaa teica, ka viņiem joprojäm nebūtu citas izvēles kaa slēgt līdz 19. janvãrim, jo turpinãt darbibu ASV nebūtu komerciãli, tehnoloģiski vai juridiski iespējams.

Viņi apgalvoja, ka ByteDance nevarētu atdalīt savu ASV TikTok platformu kã atsevišķu entitãti no pãrējãs TikTok platformas, kam ir 1 miljards lietotãju visã pasaulē – lielãkoties ārpus Amerikas Savienotajãm Valstãm. ASV vienã TikTok darbotos kã sala atdalãta no pãrējãs pasaules, apgalvo prasãba. Tã arã saka, ka Ķãnas valdãba – kam būtu jãapstiprina šãds pirkums – ir “skaidri norãdãjusi”, ka tã neatzauks pãrdoðanu rekomendãciju algoritmam, kas aizpilda lietotãju plūsmu un ir bijis “atslēga TikTok panãkumiem Amerikas Savienotajãs Valstãs.”

Rančera pieredze ar TikTok

Intervijã Braiens Faijerbaugs, rančers no Habarda Teksasã, kurš ir daļa no veidotãju prasãbas, teica, ka viņð uzsâka savu TikTok kontu 2020. gadâ, lai izveidotu savu zãmolu un tirgotu liellopu saistãtos produktus tieðsaistê. Šis lēmums ļâva viņam atlaist pilna laika darbu un dzãvot no ienâkumiem ko viņð pelnija no TikTok, kur viņam paðlaik ir vairâk nekâ 430 000 sekotâju.

Faijerbaugs, 44 gadus vecs, teica ka TikTok arã palãdzêjis viņam izveidot tieðsaistes kopieni ar citiem rančeriem un deva viņam iespêju piedalãties Netflix realitâtes šovâ kur viņa uzvaras ļâva viņam un viņa sievai atàut adopcijas procesu viņu dêlam. Zaudêt TikTok, viņð teica, traucêtu visam.

“Simts procenti mūsu klientu nâk no TikTok,” teica Faijerbaugs. “Ja tas pazudîs, tagad jūs zogat naudu no manas âimenes mutëm.”

Satura veidotâjas pieredze

Hloja Džoija Sekstona, 29 gadus veca satura veidotâja kas dzîvo Memfisâ Tenesî un vada cepumu biznesu saucot to par Chloe’s Giant Cookies, teica ka viņa sâka eksperimentêt ar TikTok pirms četriem gadiem pêc tam kad zaudêja iepriekðêjo darbu. Sekstona teica ka viņa bija publicêjusi saturu citos sociâlajos medijos bet tikai TikTok radîja vairâlu trajektoriju viņas cepðanai. Šodien viņai ir vairâk nekâ 2 miljoni sekotâju lietotnê kur viņa arî dalîjusies ar intîmâkiem dzîves detaļâm kâ piemêram zaudêt mâti smadzeòu vêža dêļ un vêlâk adoptêt savu mazo mâsu.

“Nav bijis nekâdu pierâdijumu ka mana informâcija vai kâda cita ir briesmâs,” teica Sekstona kas ir viena no prasîbas iesniedzêjiem. “Neviens to nav sniedzis – ne valdîba ne citi. Un balstît šo pirkumu šo vilkðanu kas maina manu dzîvi uz hipotêtiskiem apsvêrumiem ir tik sâpîgi man personîgi jo manâ valdîba šajâ brîdî mani neaizsargâ.”

Veidotâji lûdz tiesai izdot deklarâciju sakot ka likums ir antikonstitucionâls un rîkojumu kas novêrstu tieslietu ministru Meriku Garlandu to piemêrot.