Ņujorkas tiesnesis piemēro Trampam 1000 dolāru sodu par klusēšanas rīkojuma pārkāpumu slepenās naudas lietā.

Ņujorkas tiesnesis piemēro Trampam 1000 dolāru sodu par klusēšanas rīkojuma pārkāpumu slepenās naudas lietā.

Donald Trump’s Trial Update

The judge overseeing the trial of Donald Trump issued a $1,000 fine to the former president on Monday and sternly warned him that any future violations of the gag order could result in jail time. This warning came on a day filled with revealing testimony, as jurors heard details of financial transactions for the first time and saw checks signed by Trump.

Testimony Sheds Light on Financial Transactions

Former Trump Organization controller Jeffrey McConney took the stand to explain how the company reimbursed payments allegedly meant to suppress damaging stories during Trump’s 2016 presidential campaign. These payments were then recorded as legal expenses, which prosecutors argue was illegal.

McConney’s testimony was part of the ongoing criminal trial of a former U.S. president, now in its third week. Though his account lacked personal drama, it provided key evidence for prosecutors who claim there was a cover-up of corporate records.

Central Payment to Stormy Daniels

The focus of the testimony was a $130,000 payment made by Trump’s then-lawyer Michael Cohen to adult film actress Stormy Daniels in October 2016, intended to silence her claims of an affair with Trump.

Trump faces 34 felony counts for falsifying business records, with accusations that he misrepresented the money paid to Cohen as legal fees. The prosecution argues that this allowed Trump executives to hide the reimbursement.

Trump’s Involvement Questioned

Despite the evidence presented, prosecutors have yet to show that Trump himself ordered the payments to be logged as legal expenses. McConney admitted during cross-examination that Trump never asked him to record the reimbursements as such and never discussed the matter with him.

Another witness, Deborah Tarasoff, also testified that she did not receive permission from Trump to issue the checks in question.

Judge Warns of Jail Time

Judge Juan M. Merchan warned Trump that continued violations of the gag order could lead to imprisonment. This comes after Trump was fined $9,000 last week for nine previous violations of the order.

Merchan expressed his reluctance to jail Trump but emphasized the importance of upholding the rule of law.

Trump’s Reaction and Future Testimonies

Trump appeared visibly upset by the judge’s ruling, shaking his head and crossing his arms. The trial is set to continue with more testimonies, including that of Michael Cohen, who has pleaded guilty to federal charges related to the hush money payments.

Latvian Translation:

Donald Trampa tiesas atjauninājums

Tiesnesis, kurš vada Donalda Trampa tiesas prāvu, pirmdien piemēroja 1000 dolāru sodu bijušajam prezidentam un stingri brīdināja, ka jebkādi turpmāki pārkāpumi klusēšanas rīkojumā varētu novest pie cietumsoda. Šis brīdinājums tika izteikts dienā, kas bija pilna ar atklājošiem liecībām, jo zvērinātie pirmo reizi dzirdēja finanšu darījumu detaļas un redzēja Trampa parakstītus čekus.

Liecinieku sniegtais liecības atklāj finanšu darījumus

Bijušais Trampa organizācijas kontrolētājs Džefrijs Makonijs stājās liecinieka solā, lai izskaidrotu, kā uzņēmums atmaksāja maksājumus, kas esot bijuši paredzēti kaitīgu stāstu apspiešanai Trampa 2016. gada prezidenta kampaņas laikā. Šie maksājumi tika ierakstīti kā juridiskie izdevumi, kas prokuroriem šķiet nelegāli.

Makonija liecība bija daļa no turpinājuma kriminālprāvai pret bijušo ASV prezidentu, kas tagad ir trešajā liecību nedēļā. Lai gan viņa stāstam trūka personiskas drāmas, tas sniedza svarīgus pierādījumus prokuroriem, kuri apgalvo, ka notika uzņēmuma ierakstu slēpšana.

Centrālais maksājums Stormijai Danielai

Liecinieku uzmanības centrā bija 130 000 dolāru maksājums, ko 2016. gada oktobrī Trampa toreizējais advokāts Maikls Koens veica pieaugušo filmu aktrisei Stormijai Danielai, lai apklusinātu viņas apgalvojumus par sakaru ar Trampu.

Tramps saskaras ar 34 noziegumu apsūdzībām par uzņēmuma ierakstu viltošanu, ar apsūdzībām, ka viņš nepareizi attēlojis naudu, kas samaksāta Koenam kā juridiskos izdevumus. Prokuratūra apgalvo, ka tas ļāva Trampa vadītājiem slēpt atmaksu.

Tiek apšaubīta Trampa iesaistīšana

Neskatoties uz izvirzītajiem pierādījumiem, prokuroriem vēl nav izdevies pierādīt, ka pats Tramps pavēlēja reģistrēt maksājumus kā juridiskos izdevumus. Makonijs krustnagliņas liecinieka solā atzina, ka Tramps nekad nav lūdzis viņam ierakstīt atmaksas kā tādas un vispār nekad nav apspriedis šo jautājumu ar viņu.

Vēl viena lieciniece Debora Tarasofa arī liecināja, ka viņa nav saņēmusi atļauju no Trampa izrakstīt attiecīgos čekus.

Tiesnesis brīdina par cietumsodu

Tiesnesis Huans M. Merčans brīdināja Trampu, ka turpmākie klusēšanas rīkojuma pārkāpumi varētu novest pie ieslodzījuma. Tas notiek pēc tam, kad pagājušajā nedēļā Tramps tika sodīts ar 9000 dolāru sodu par deviņiem iepriekšējiem rīkojuma pārkāpumiem.

Merčans pauda savu nevēlēšanos ieslodzīt Trampu, bet uzsvēra likuma varas ievērošanas nozīmi.

Trampa reakcija un turpmākās liecības

Tramps acīmredzami bija neapmierināts ar tiesneša lēmumu, kratot galvu un krustojot rokas. Tiesas prāva turpināsies ar papildu liecībām, tai skaitā Maikla Koina liecību, kurš ir atzinis vainu federālajos apsūdzībās saistībā ar klusēšanas naudas maksājumiem.