Kolumbijas universitāte izveidoja jaunus noteikumus pēc vēsturiskajiem 1968. gada protestiem. Tās administrācija tikko tos pārkāpa, lai atļautu policijas klātbūtni kampusā, secina universitātes ziņojums.

Kolumbijas universitāte izveidoja jaunus noteikumus pēc vēsturiskajiem 1968. gada protestiem. Tās administrācija tikko tos pārkāpa, lai atļautu policijas klātbūtni kampusā, secina universitātes ziņojums.

Kolumbijas Universitātes Dienvidu Laukums, kur studenti izveidoja divas “Gazas Solidaritātes Nometnes”, tagad ir tukšs

Pēc policijas, kas bija aprīkota ar militāras klases ieročiem un bruņotu ekipējumu, veiktajiem lielākajiem studentu masveida arestiem kopš skolas leģendārajām 1968. gada protestiem, Kolumbijas Universitātes Dienvidu Laukums, kur studenti izveidoja divas “Gazas Solidaritātes Nometnes”, tagad ir tukšs.

Vairāk nekā 200 studenti tika arestēti divu policijas reidu laikā

Vairāk nekā 200 studenti tika arestēti divu policijas reidu laikā 18. aprīlī un 30. aprīlī, kas pēdējais notika tieši tajā pašā dienā, kad pirms vairāk nekā 50 gadiem tika arestēti 700 studenti par protestiem pret šķelto Vjetnamas karu un Kolumbijas paplašināšanos Harlemā.

Pēc protestiem Kolumbijas Universitāte pārstrukturēja administrācijas lēmumu pieņemšanas procesu

Pēc protestiem Kolumbijas Universitāte pārstrukturēja administrācijas lēmumu pieņemšanas procesu, izveidojot regulatīvus orgānus, kas balstīti uz kopīgas pārvaldības politiku skolā. Tika izveidots Universitātes Senāts – padome, kurā ir aptuveni 100 mācībspēku, studentu, administrācijas un absolventu pārstāvji – kas paredzēta kā “politikas veidošanas orgāns, kas var izskatīt jebkurus vispārējas universitātes nozīmes jautājumus”, saskaņā ar skolas mājaslapu.

Pirms 18. aprīļa Universitātes Senāts vienbalsīgi nobalsoja par veto

Pirms 18. aprīļa Universitātes Senāts vienbalsīgi nobalsoja par veto lēmumam par policijas ienākšanu kampusā, kur demonstrēja studenti.

Universitātes administrācija ļaujot policijai ienākt Kolumbijas teritorijā

Universitātes administrācija ļaujot policijai ienākt Kolumbijas teritorijā, pretrunāja pašas skolas pieņemtajiem noteikumiem, saskaņā ar senāta ziņojumu. Šis lēmums “apdraudēja kopīgo pārvaldību, nevis ievēroja universitātes senāta pieņemtos universitātes rīcības noteikumus un statūtus”, norāda viedokļraksts, ko publicēja Kolumbijas koledžas Studentu padome.

Kolumbijas Universitāte ir pārņemta ar studentu neapmierinātību

Kolumbijas Universitāte ir pārņemta ar studentu neapmierinātību pēc brutālajiem Hamasa uzbrukumiem Dienvidizraēlai 7. oktobrī, kas nogalināja vairāk nekā 1200 cilvēkus, un Izraēlas atbildes – katastrofiskas militāras kampaņas, kas tagad turpinās jau septīto mēnesi. Kopā ar prasībām pēc atsavināšanas un finanšu caurskatāmības, nometnes studenti arī vēlas izrādīt solidaritāti miljoniem palestīniešu civiliedzīvotāju, kas saskaras ar katastrofiskiem posta līmeņiem, tostarp badu, slimību uzliesmojumiem un bērnu krīzi.

Tagad pēc šoka viļņa universitāte saskaras ar tiesvedību

Tagad pēc šoka viļņa universitāte saskaras ar tiesvedību no divu grupu – Jewish Voice for Peace un Students for Justice in Palestine – studentiem, kuras tika apturētas pēc tam, kad administrācija neskaidri definēja izmaiņas universitātes protestu noteikumos bez pienācīgas konsultēšanās ar Universitātes Senātu. Ir vēl citas problēmas. Tostarp iespējams ir arī neuzticības balsojums skolas prezidentam Minouche Shafik no Universitātes Senāta un “ārpus akadēmiski vadīta” izmeklēšana par administratīvo darbību.

Ko darīt tālak?

Universitātes Senatam ir daudz simboliska un morāla spēka kā vienīgajam vispasaules universitātes pārstavju orgānam, bet tai nav daudz izpildvaras, kas ir prezidenta un valdes locekļu ziņa. Tomēr senats pašlaik apsver neuzticības balsojumu, un ja tas iegūs būtisku personāla atbalstu, tas varētu apdraudēt prezidenta spēju vadīt universitāti.

Pirmdien Kolumbijas Universitāte paziņoja, ka šogad vispasaules universitātes svinīgais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamais pasludinamaispassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepassludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgepas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas sludgeapas slidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepas sllidgepasllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle lle llellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellelelelelelelelelelelelelelelelelele le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele eleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleелеелеелеелеелеелеелеелеелеелеелеелеелеелеелеелеелеелеелеłełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełelektriskie aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparati aparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatiaparatieparateparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparat.eparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparateparatepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepi_epi